Ocean Nutrition Formula Two Flakes80 kr

Mycket attraktiv stapelföda för saltvattensfiskar.Extra alger för att  tillgodose mer växtätande fisk.Hög proteinhalt och rik på vitaminer.Förbättrar färgning och vitalitet samtidigt stärker  immunförsvaret. Utformas och testas av marinbiologer.