Reef Crystals160 kr

Innehåller extra halter av kalcium, vitaminer och utvalda spårämnen.  Lämpligt för korallakvarium. En tillsats hjälper till att avgifta  överskridande tungmetaller, såsom koppar, vilket ofta finns i för höga  nivåer i kranvatten.